Милосърдие за теб

Екип

Силвия Бакалова

Директор

Опитът ми в неправителствения сектор старира през 2010 година, когато бях на 23 години. Към онзи момент имах едва 1 година трудов стаж като учител в селско училище с изцяло ромски класове…..

От тогава до сега минах през работа като детски и начален учител, преподавател в социален център в ромска махала, доброволец по програми за работа с деца с психични и физически нарушения, координатор на международни и местни проекти, обучител на неграмотни и слабограмотни възрастни, а към днешна дата съм директор на Център за обществена подкрепа при Сдружение „Милосърдие за теб”.

Моят професионален път се характеризира с възможност да се срещна с едни от най-добрите специалисти в социалната сфера извън България. Имах шанса да се уча от успехите на най-успешните! Придобитите знания и опит аз реализирам в ежедневната си работа при дневния център в нашата организация. С помощта на отличен екип, успехите в ежедневните трудни борби се превръщат в поводи за устойчив резултат на децата, с които вече над десет години работя. Семействата в общността ни припознават като надежден и устойчив помощник.

Имам магистърска степен по специалност „Стопански и финансов контрол” , както и две бакалавърски специалности – „Счетоводство и контрол” и „Предучилищна и начална училищна педагогика”. Сертифициран медиатор съм към Министерство на правосъдието.


Наталия Стоянова

Преподавател хуманитарни и обществени дисциплини

Имам тридесетгодишен опит в преподавателската работа с учащи от различни възрастови групи и индивидуални особености, с различни етно-културни черти.

Завършила съм образованието си с магистърска степен по „Руска филология“ и Магистърска степен „Английска филология – Лингвистика и превод“. Радвам се, че мога да подготвям и подкрепям деца от ромската общност за равен старт в образованието, да подпомагам учениците в тяхната извънкласна подготовка и успешно справяне с учебния материал. В хода на работата се запознах с някои по-специфични етно-културни особености на нашите деца. От изключително значение за мен е работата по мотивиране на деца и родители в неравностойно социално положение за техния осъзнат избор и включване в образователните структури. В екипа полагам усилия за предотвратяване на отпадане, децата да останат и да продължат образованието си и след основното училище, като първите резулатати от общата работа вече са налице и са обнадеждаващи. Харесва ми, че има поле за креативност и иновативни дейности. Децата са подпомагани в личностното им развитие в различни аспекти, те откриват един друг свят, различен от този в общността. От голям интерес за мен така също е и работата по различни проекти.


Диляна Ангелова

Психолог

По образование съм бакалавър по „Психология“. Имам магистърска степен по „Клинична и консултативна психология“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и магистърска степен по „Семейно консултиране“ от Нов български университет. Обучавам се под супервизия за консултантско ниво към „Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия“.

Станах част от екипа на НПО „Милосърдие за теб“ през 2017г., което ми даде възможност да се докосна за пръв път до работата с малцинствени групи. Придобих опит и знания относно спецификите и културните особености на ромския етнос. Дълбоко вярвам, че всеки има право на шанс за по-добър живот и равни възможности. Целта ми е да бъда от полза за обогатяване на гледната точка на потребителите на услугата и да подкрепя личния избор и желанието им за промяна.


Силвер Валто и Маел Севен

И двамата сме учили театрално изкуство във Франция. Магистратурата на Маел бе фокусирана върху изучаване на ромите. Тя има също така и бакалавърска степен по Образование. Междувременно Силвер е бил в Андалусия, като е организирал театрални ателиета и е работил по пригодяване на пещери, които хората там използват за къщи за живеене.

Ние се срещнахме в Тимишоара (Румъния) в една асоциация, която се грижи за деца, тинейджъри и младежи, живеещи на улицата. След двугодишна работа в Еквадор – отново с деца и тинейджъри, през 2016 кацнахме в България.

Децата от Милосърдие за теб са нашите основни български учители. В замяна, ние им предлагаме да измислят игри, анимационни филми и тетрални пиеси. И ние страшно много харесваме това! Така че, тъй като сме все още далеч от говоренето на правилен български, ние все още дълго време ще си сътрудничим с нашите млади учители… за добро!

fr_FRFrench
fr_FRFrench