Милосърдие за теб

Мисия, Визия, Цели

Милосърдие за теб

Сдружението работи с деца на възраст от 4-15 години, които живеят на територияата на ромската махала в кв „Вл. Варненчик“-гр.Варна. Децата се отглеждат в семейна среда, но въпреки това, някои са без един или без двама родители, с баба и дядо. Това налага допълнителна подкрепа, за да могат да запазят мястото си в образователната ситема и да придобият и развият социални умения.

Мисията ни е да съдействаме за опазване правата и интересите на деца от различни малцинствени групи в българското общество, както и на хора в неравностойно, социално положение; да насърчаваме и спомагаме успешното образование сред деца и младежки; да им съдействаме да вземат участие в различни образователни форми; да предоставяме социални услуги и професионало консултиране при необходимост на деца, младежки и техните семейства.

fr_FRFrench
fr_FRFrench