Милосърдие за теб

Родители и семейства

Родители и семейства

  • Оказване интегрирана услуга по предоставяне на комплексна подкрепа на семейства при разрешаване на цяло ядро проблеми от емоционален, здравен, административен, образователен и социално-битов характер;
  • Подпомагане на деца и техните семейства при разрешаване на здравословен проблем;
  • Подпомагане на родители, желаещи да подадат документи за кандидатсване в подговителен, първи клас или среден курс; допълнително консултиране при необходимост – кореспонденция с държавни институции и др.
fr_FRFrench
fr_FRFrench