Милосърдие за теб

Проекти 2016

2016

В периода 09 – 11.2016 год., при дневен център в Сдружение Милосърдие за теб се реализира проект Гражданско и интеркултурно образование. Проектът бе финансиран от Община Варна и Дирекция Образование и младежки дейности.

В проекта се включиха 18 деца на възраст 6 – 13 год., които реализираха дейности, свързани с посещение на културни и административни сгради, събирачество, провеждане на културно-историческа работилница на открито и др.

fr_FRFrench
fr_FRFrench