Милосърдие за теб

Проекти 2017

2017

В периода 05 – 09.2017 год. децата при дневн център в Сдружехие Милосърдие за теб се включиха в организирани инициативи в Дом за стари хора Гергана.

С помощтта на частен дарител от Германия, бе осигурено финансиране за освежаване и боядисване на 19 стаи на домуващи възрастни и 3 коридора на втория етаж в дома. В боядисването се включиха деца на възраст 8 – 13 години, потребители на социални услуги при Център за обществена подкрепа в Сдружение Милосърдие за теб, както и доброволци от Гимназия с преподаване на чужди езици Йоан Екзарх – гр.Варна. Неизменни помощници в лятната освежителна програма бяха и френските доброволци от сдружението – Маел Севен и Силвер Валто.

За възрастните хора бяха организирани съвместни дейности с децата – подготовка на почепрка за месечното празнуване на рождените дни на домуващите, както и различни арт-терапевтични дейности, включващи рисуване върху порцелан, декупаж и др.

С получено финансиране от Микро фонд на TimeHeroes, бяха осигурени транспортните разходи на доброволците, които се включиха в дейностите в Дом за стари хора Гергана, както и бе закупено малко количество арт-материали, с които домуващите имаха възможност да изработват различни предмети.

В периода 04 – 11.2017 год., при дневен център в Сдружение Милосърдие за теб се реализира специализирана програма Аз ще бъда в първи клас, с цел повишаване готовността на ромски деца на възраст 5 – 6 год. за постъпване в училище. Реализирането на програмата стана възможно с финансовата подкрепа на Община Варна и Дирекция Образование и младежки дейности.

В програмата бяха включени 16 деца, които бяха подготвени за успешно постъпване в първи клас за учебната 2017/2018 год.

Като част от заложените дейности, се реализира лятна занималня за деца, включваща и посещения извън дневния център на сдружението, както и игри на открито. Освен това, бяха подпомогнати родители от ромската общност при подаване на документи за първи и подготвителен клас за учебната 2017/2018 год., като се проведоха редица информационни кампании във връзка в новата електронна система за прием в първи клас.

fr_FRFrench
fr_FRFrench